Hotel Caní El Vilà

Residència canina Barcelona

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Etologia

La etologia és la ciència que estudia el comportament animal en llibertat (dintre el seu medi natural). En el cas dels gossos que no viuen ni en llibertat ni en el seu medi i que, a més, s’han hagut de adaptar a una vida en companyia d’una altra espècie, ens hem de recolzar en la etologia aplicada.

La dificultat resideix en que per a estudiar el gos ens hem de basar en els seu germans, els llops, però amb la complicació afegida de que el gos viu en un medi i amb unes rutines molts diferents a la seva naturalesa.

A l’Hotel Caní El Vilà tractem tots els problemes de conducta a partir d’una base científica, és de suma importància prèviament al tractament d’una conducta anòmala emetre un diagnòstic correcte,  per això en recolzem en la etologia aplicada als problemes de conducta, el nostre procediment és el següent:

  • 1ª visita amb anamnesi completa al propietari amb un formulari de conducta que aquest ha d’omplir.
  • Estudi del cas i derivació al veterinari per si s’han de fer proves per descartar problemes orgànics.
  • Redacció d’un informe amb el nostre diagnòstic, pronòstic i tractament. En aquest informe detallem les causes del problema i el tractament que ha de rebre, explicant amb deteniment totes las actuacions que s’han de seguir, medicació si cal, castració si cal, pautes que ha de seguir el propietari amb el seu gos, ensinistrament si cal, etc.

Per problemes de conducta i ensinistraments , la primera visita es gratuïta i sense compromís!!!

Ens podeu sol·licitar informació o qualsevol dubte que tingueu omplint i enviant el formulari i ens posarem amb contacte amb vostè:

El vostre nom i cognoms (obligatori)

El vostre email (obligatori)

El vostre telèfon mòbil (obligatori)

Població

Raça i edad gos

El vostre missatge